Bible of Kralice

latest edition from 1613
/

Bible kralická

poslední vydání z r. 1613

The Bible of Kralice is traditional, oldest Czech translation of the Bible from the original languages (i.e. Hebrew, Aramaic and Greek) made by the Unity of the Brethren and printed in Kralice nad Oslavou in six volumes between the years 1579 and 1593. This document is based on the latest edition from 1613 and tries to provide freely available and typographically pleasant PDF version of the book suitable for both comfortable reading from the computer screen as well as for printing.

Bible kralická je tradiční a současně nejstarší český překlad bible z původních jazyků (tj. hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny) pořízený Jednotou bratrskou a vydaný v Kralicích nad Oslavou v šesti svazcích v letech 1579 až 1593. Tento dokument vychází z posledního vydání z roku 1613 ve snaze poskytnout volně dostupnou, typograficky uspokojivou PDF verzi knihy vhodnou jak pro čtení z obrazovky počítače, tak pro tisk.

Download Nový zákon (New Testament; 1,7 MB)

Source and Licence

The document is based on the free version of the text available online from Wikisource. You can find its source code at Gitorious.

The document is released under the terms of Creative Commons — Attribution-Share Alike 3.0 Unported Licence, which basically means that you are free to copy, distribute, display, and perform the work, as well as to make derivative works, as long as you give credit to the original author and distribute the resulting work only under the same, similar or a compatible licence.

Zdroj a licence

Tento dokument vychází z volně šířené verze textu dostupné online z Wikisource. Zdrojový kód se nachází na serveru Gitorious.

Tento dokument je vydán pod licencí Creative Commons — Attribution-Share Alike 3.0 Unported, což obecně znamená, že máte oprávnění jej volně kopírovat, šiřit, zobrazovat a předvádět, stejně jako z něj smíte vytvářet odvozená díla, ale pouze za předpokladu, že zachováte informaci o původním autorovi a výsledné dílo vydáte výhradně pod stejnou nebo kompatibilní licencí.